Wspólczesna klinika rozróznia dwie postacie zwiekszonej kwasnosci soku zoladkowego

Według innego poglądu stężenie kwasu solnego w soku żołądkowym może się zmieniać zarówno w warunkach fizjologicznych, jak i patologicznych, co zależy od stopnia podrażnienia i osobniczej pobudliwości elementów wydzielniczych żołądka. Według tego poglądu termin zwiększone wydzielanie i termin zwiększona kwaśność soku żołądkowego nie są pojęciami jednoznacznymi. Współczesna klinika rozróżnia dwie postacie zwiększonej kwaśności soku żołądkowego. Pierwsza to zwiększenie stężenia kwasu solnego hyperchlorhydria, druga to zwiększenie ilościowe wydzielania tego kwasu hyperaciditas, superacidilas. Zwiększone stężenie kwasu solnego powstaje dzięki zwiększonej pobudliwości układu nerwowego ośrodkowego bądź obwodowego, tzn. w samym żołądku. Zwiększone stężenie kwasu solnego jest, więc objawem wskazującym na stopień oddziaływania, układu nerwowego na drażniący bodziec. Objaw ten może być związany zarówno ze schorzeniem żołądka, jak i zaburzeniami w pobudliwości układu wegetatywnego pochodzącymi z ośrodków podkorowych lub korowych, Wzmożona pobudliwość interocepcyjna żołądka i w związku z tym zwiększone stężenie kwasu solnego w soku żołądkowym może powstać w przypadkach częstego używania pokarmów silnie drażniących błonę śluzową żołądka, wrzodu żołądka, ostrego i podostrego jego nieżytu, w zaburzeniach równowagi hormonalnej, zwichnięciu równowagi kwaso zasadowej oraz w przypadkach ze zwichniętą równowagą układu nerwowego wegetatywnego. Postać druga zwiększenia kwaśności soku żołądkowego – to nadkwaśność hyperaciditas, superaciditas powstająca wskutek nadmiernego wydzielania kwasu solnego. [hasła pokrewne: apasjonata, hydroksyzyna bez recepty, slet będzin ]

Powiązane tematy z artykułem: apasjonata hydroksyzyna bez recepty slet będzin