Wentylacja mechaniczna prowadzona przez ciśnienie przełyku w ostrym uszkodzeniu płuc ad 7

Jednak linia podstawowa PaO2: FiO2 była podobna wśród osób, które przeżyły i nie przetrwała (odpowiednio 153,2 . 53,7 i 143,8 . 58,0 mm Hg, P = 0,56). Śmiertelność po 28 dniach była niższa wśród pacjentów w grupie kierowanej pod ciśnieniem przełykowym niż u pacjentów kontrolnych, chociaż różnica nie była znacząca (względne ryzyko, 0,43; 95% CI, 0,17 do 1,07; P = 0,06). Analiza wieloczynnikowa wykazała, że po skorygowaniu względem wyjściowego wyniku APACHE II (względne ryzyko na punkt oceny, 1,16, 95% CI, 1,09 do 1,23, P <0,001), protokół ciśnienia przełykowego był związany ze znacznym zmniejszeniem śmiertelności w ciągu 28 dni w porównaniu z leczeniem konwencjonalnym (względne ryzyko, 0,46; 95% CI, 0,19 do 1,0; P = 0,049).
Śmiertelność po 180 dniach nie różniła się istotnie między grupami leczonymi; szacunek punktowy względnego ryzyka zgonu w grupie z przewodem pod ciśnieniem przełyku wynosił 0,59 (95% CI, 0,29 do 1,20) w porównaniu z grupą kontrolną. Jednak wykres przeżycia Kaplana-Meiera (patrz Rysunek 2 w Dodatku Uzupełniającym) pokazuje rozdzielenie krzywych, które utrzymują się po 180 dniach. Modelowanie regresji Coxa wykazało, że po skorygowaniu względem wyjściowego wyniku APACHE II (współczynnik ryzyka na punkt, 1,12; 95% CI, 1,04 do 1,22), współczynnik ryzyka dla śmiertelności 180 dni wynosił 0,52 w grupie z przewodem podniepiennym (95% CI, 0,22 do 1,25) w porównaniu z grupą kontrolną.
Dyskusja
Stwierdziliśmy, że możliwe jest wykonywanie powtarzanych pomiarów ciśnienia przełyku o odpowiedniej wierności i jakości, które można wykorzystać do leczenia pacjentów wymagających mechanicznej wentylacji. Pacjenci z ostrym uszkodzeniem płuc lub leczeni w ten sposób ARDS znacznie poprawili dotlenienie mierzone przez PaO2: FiO2 i znacznie poprawili podatność układu oddechowego. Co więcej, te ulepszenia osiągnięto bez podwyższania ciśnienia wdechowego przy końcu wdechu powyżej zakresu fizjologicznego. Na koniec, poprawa czynności płuc wiązała się z tendencją do poprawy 28-dniowego przeżycia w tej grupie bardzo chorych pacjentów.
Liczne modele zwierzęce ostrego uszkodzenia płuc wykazały, że zmniejszenie objętości lub ciśnienia płuc w końcowo-wydechowej może być szkodliwe, nawet gdy objętość oddechowa lub szczytowe ciśnienie jest kontrolowane. 20-24 W tych modelach zwiększający się PEEP może być ochronny. u pacjentów z ARDS, skuteczne dostosowanie PEEP do fizjologicznych cech poszczególnych pacjentów było trudne do osiągnięcia. Na przykład, w badaniu ARDSNet o niskiej objętości oddechowej, PEEP i FiO2 zostały skorygowane w zależności od utlenowania tętniczego bez odniesienia do mechaniki klatki piersiowej lub płuc12. Późniejsza ocena niskiej objętości oddechowej i podwyższonej objętości wydechowej w celu zlikwidowania uszkodzenia płuc ( znany jako badanie ALVEOLI) (numer ClinicalTrials.gov, NCT00000579) porównywał podwyższony poziom PEEP ze standardowym PEEP, z obydwoma poziomami dostosowanymi zgodnie z natlenieniem pacjenta i nie wykazał żadnych korzyści1. Ostatnie badanie płucne otwartej wentylacji (NCT00182195) podobne podejście do dostosowania PEEP, bez korzyści.2 Badanie grupy ciśnienia wydechowego (NCT00188058) zwiększyło PEEP w grupie interwencyjnej, aby osiągnąć plateau ciśnienie od 28 do 30 cm wody
[hasła pokrewne: reumaherb, ilemogewypic, nervomix control opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: ilemogewypic nervomix control opinie reumaherb