Status ubezpieczenia zdrowotnego i opieki ambulatoryjnej dla dzieci

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych Stany Zjednoczone poczyniły postępy w zapewnianiu dostępu do usług opieki zdrowotnej dla wszystkich dzieci za pomocą różnych publicznych programów mających wpływ na finansowanie i świadczenie opieki medycznej. Ostatnio jednak zyski w dostępie uległy erozji. W latach 1977-1987 odsetek dzieci w USA bez publicznych lub prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych wzrósł z 12,7 procent do 17,8 procent 1. Dzieci z ubezpieczeniem zdrowotnym częściej niż dzieci bez ubezpieczenia zdrowotnego mogą być postrzegane przez lekarzy jako ambulatoryjne, 2-5, aby uzyskać opiekę związaną z chorobą, 2 i mieć więcej wizyt u lekarzy3,4,6,7. Różnice te utrzymują się po dostosowaniu do zgłoszonego stanu zdrowia2-4,7. Continue reading „Status ubezpieczenia zdrowotnego i opieki ambulatoryjnej dla dzieci”

Dostęp Medicaid Recipients do opieki ambulatoryjnej ad 5

Warto zauważyć, że korzystanie z oddziałów ratunkowych przez ubogich i nieubezpieczonych wzrosło bardziej w społecznościach wiejskich niż na obszarach miejskich, co sugeruje, że dostęp do opieki w społecznościach wiejskich może być jeszcze bardziej ograniczony1. Po drugie, nasi rozmówcy określili się jako nowi pacjenci. Odbiorcy Medicaid, którzy mają ustaloną więź z dostawcą podstawowej opieki zdrowotnej, mogą mieć mniejsze trudności w uzyskaniu wizyt. Niemniej jednak wiele praktyk nie akceptowało osób korzystających z usługi Medicaid, a niektóre, które nie mogły zapewnić terminów, ponieważ były zbyt często rezerwowane lub zamykane po godzinie 17:00. Czynniki te prawdopodobnie miały również wpływ na odbiorców Medicaid, którzy mają już dostawcę podstawowej opieki zdrowotnej. Continue reading „Dostęp Medicaid Recipients do opieki ambulatoryjnej ad 5”

Bialka zatrzymuja sie dluzej niz weglowodany

Pokarm, który dostał się do żołądka, pozostaje w nim od 2-10 godzin w zależności od jego rodzaju. Pokarm mieszany przebywa w żołądku około 3-41/ godzin, Czas zatrzymywania się pokarmu w żołądku zależy od charakteru i stanu fizycznego pokarmu. Białka zatrzymują się dłużej niż węglowodany, naj dłużej zaś zatrzymują się tłuszcze. Woda opuszcza żołądek natychmiast, przechodząc po tzw. drodze pokarmowej wzdłuż małej krzywiany, Pokarmy mogą w warunkach prawidłowych tylko wtedy przedostawać się do dwunastnicy, jeżeli staną się płynne i są dostatecznie wymieszane z sokiem żołądkowym. Continue reading „Bialka zatrzymuja sie dluzej niz weglowodany”

Czynniki obnizajace okresowa czynnosc skurczowa przewodu pokarmowego

Uczucie, więc głodu uważa się za wynik pobudzeń dochodzących do mózgu z zakończeń nerwowych znajdujących się w ścianach przewodu pokarmowego i podrażnionych głodowymi skurczami mięśni żołądka i jelit. Czynniki obniżające okresową czynność skurczową przewodu pokarmowego zmniejszają uczucie głodu. Do takich czynników należy między innymi ciężka praca fizyczna i wielodniowy głód. Wyjaśnia to, dlaczego ludzie zmęczeni fizycznie lub głodujący kilka dni nie odczuwają głodu. W zjawisku okresowej czynności przewodu pokarmowego wchodzą w grę nie tylko czynniki nerwowe, odgrywają, bowiem również rolę czynniki humoralne, gdyż jak wykazano doświadczalnie wprowadzenie dożylne krwi zwierzęcia głodnego zwierzęciu nakarmionemu wywołuje u tego ostatniego wzmożenie okresowych skurczów przewodu pokarmowego. Continue reading „Czynniki obnizajace okresowa czynnosc skurczowa przewodu pokarmowego”