Subthalamic Nucleus Stimulation w ciężkim zaburzeniu obsesyjno-kompulsywnym ad 9

Częstość występowania poważnych zdarzeń niepożądanych związanych z zabiegiem chirurgicznym w naszym badaniu była podobna do tej zgłoszonej wcześniej dla stymulacji jądra podwzgórza u pacjentów z chorobą Parkinsona i dla neurostymulacji u pacjentów z OCD (współczynnik krwiaka od do 6% i zakażenie od do 15%) 12,19,46 W naszym badaniu hipomanja była głównym ciężkim zdarzeniem niepożądanym psychiatrycznym. Fakt, że objawy hipomanii ustąpiły po dostosowaniu ustawień stymulacji sugeruje, że zostały wywołane przez stymulację jądra podwzgórza i podkreśla konieczność wielodyscyplinarnej wiedzy fachowej w opiece medycznej pacjentów poddawanych stymulacji jądra podwzgórza. Badanie nie wykazało wpływu na upośledzenie czynnościowe w pracy mierzone za pomocą skali Sheehan Disability Scale. Piętnastu z 16 pacjentów nie pracowało przez wiele lat, a biorąc pod uwagę krótki (3-miesięczny) okres próbny, nie oczekiwaliśmy, że pacjenci powrócą do pracy po zakończeniu protokołu. Ostatecznie, interesujące krótkoterminowe i długoterminowe wyniki terapeutyczne zostały wykazane w badaniach dotyczących stosowania cingulotomii lub kapsulotomii u pacjentów z opornym na leczenie OCD, 3,47 przy zmiennym ryzyku chirurgicznym i zdarzeniach niepożądanych; jednak biorąc pod uwagę heterogeniczność metodologiczną wszystkich tych procedur, konieczne byłoby bezpośrednie porównanie, aby dokładnie ocenić zalety i ograniczenia każdej strategii. Wieloośrodkowy projekt tego badania ma potencjalne ograniczenia. Zmienność ukierunkowania stymulacji została zminimalizowana dzięki identyfikacji anatomicznej i elektrofizjologicznej wykonywanej jednocześnie przez zespoły lokalne i koordynujące. Ponadto pacjenci, u których wystąpiła nieoczekiwana odpowiedź, zostali dokładnie zbadani po szczegółowym badaniu klinicznym, wymaganym w protokole badania. Na przykład, dwóch pacjentów miało wyższy wynik Y-BOCS po aktywnej stymulacji (Figura 3). U jednego z tych pacjentów (Pacjent 6) poziom lęku wzrósł, gdy porażenie jego prawej ręki, ręka, z którą wykonywał kompulsywne czynności przed operacją, rozwinęła się w wyniku wyniszczenia miąższu mózgu po operacji. U innego pacjenta (Pacjenta 2), ponieważ stymulacja niskiego natężenia wywołanych przez jądro podwzgórzowe efektów ubocznych, intensywność wybrana dla okresu aktywnej stymulacji (miesiąc 7) mogła być zbyt niska, aby zmniejszyć objawy OCD. Co więcej, dostosowanie ustawień zostało celowo ograniczone w tym badaniu do progu indukcji skutków ubocznych w celu zachowania zaślepionego charakteru protokołu. Zatem ustawienia stymulacji są dalszym możliwym ograniczeniem badania. Ciągła obserwacja pacjentów poddawanych stymulacji jądra podwzgórza wymaga oceny długoterminowych skutków stymulacji, które nie zostały jeszcze zidentyfikowane.
Podsumowując, wyniki tego trzymiesięcznego badania krzyżowego sugerują, że stymulacja jądra podwzgórza może zmniejszyć nasilenie objawów obsesyjno-kompulsywnych i poprawić globalne funkcjonowanie u pacjentów z opornym, ciężkim OCD. Poważne działania niepożądane wystąpiły u 11 z 17 pacjentów, u których wszczepiono stymulatory. Występowanie ciężkich zdarzeń niepożądanych, mała liczba pacjentów i krótki czas trwania badania podkreślają ryzyko stymulacji jądra podwzgórza i potrzebę większych badań z dłuższym okresem obserwacji. Oprócz oceny u większej liczby pacjentów pożądane byłoby porównanie z innymi celami stymulacji i procedurami chirurgicznymi, podobnie jak ocena długoterminowych korzyści stymulacji jądra podwzgórza u pacjentów z ZOK, zwłaszcza w odniesieniu do ich jakość życia i ich zdolność do funkcjonowania w środowisku społecznym i zawodowym.
[podobne: chirmed opole pod mikroskopem, bomed grybów, chirmed opole ]

Powiązane tematy z artykułem: autoliv oława bomed grybów chirmed opole