Regulacja humoralna jest równiez zwiazana z enterogastronami

Regulacja humoralna jest również związana z enterogastronami, które nie tylko hamują czynność wydzielniczą żołądka, lecz także jego czynności ruchowe. Najważniejsze znaczenie w regulacji czynności ruchowej żołądka ma niewątpliwie układ nerwowy. Pobudzenia z układu nerwowego dochodzą do żołądka przez nerwy błędne i współczulne zarówno przez podrażnienie ich na obwodzie, jak i w ośrodkach. , Oba nerwy układu wegetatywnego zawierają włókna zarówno pobudzające, jak i hamujące ruchy żołądka. Właściwy wynik takiego lub innego działania tych nerwów zależy od stopnia napięcia mięśniówki żołądka. Nerw błędny w zasadzie pobudza ruchy żołądka, to znaczy wzmaga ich siłę i częstość występowania, nerw zaś współczulny je hamuje. Może jednak dziać się odwrotnie w związku z tym, że oba te nerwy zawierają, jak wspomniałem wyżej, dwa rodzaje włókien, których działanie jest różne w zależności od stopnia napięcia mięśni żołądka, jeżeli bowiem napięcie będzie wzmożone, to nerw błędny hamuje ruchy żołądka, jeżeli zaś napięcie mięśni będzie obniżone, to nerw współczulny pobudza jego ruchy. Po przecięciu nerwów błędnych ruchy żołądka ustają na krótko i już po kilku godzinach powracają, Świadczy to o tym, że nerw współczulny przejmuje na siebie regulację ruchów żołądka dzięki zawartym w nim włóknom ruchomym i hamującym i ustala równowagę w ich czynności. Ruchy żołądka mają podstawowe znaczenie w jego opróżnianiu, to jest w przechodzeniu z niego treści pokarmowej do dwunastnicy. [więcej w: dorpol, szczepionka na żółtaczkę cena, nervomix control opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: dorpol nervomix control opinie szczepionka na żółtaczkę cena