Poważne zdarzenia w astmie z Fluticasone i Salmeterol w porównaniu z Fluticasone Alone ad 5

W przypadku analizy pierwotnej dane obejmowały zdarzenia złożone, które wystąpiły w ciągu 6 miesięcy po pierwszej dawce lub 7 dni po ostatniej dawce badanego leku, w zależności od tego, który odstęp od randomizacji był większy. Zmodyfikowana analiza zamiaru leczenia obejmowała jedynie dane zebrane do 7 dni po zatrzymaniu badanego leku przez każdego z pacjentów. Cztery podgrupy skuteczności, które zostały sklasyfikowane zgodnie z poziomem kontroli astmy w punkcie wyjściowym (kontrolowanym lub nie kontrolowanym) i wcześniejszej terapii astmy (glikokortykosteroidy wziewne lub wziew...

Zespół niespokojnych nóg i znieczulenie rdzeniowe

Listy Zespół niespokojnych nóg (RLS) jest powszechnym zaburzeniem czuciowo-ruchowym o nieznanej przyczynie, dotykającym około 10% populacji.1 Jedno niekontrolowane badanie wykazało, że znieczulenie podpajęczynówkowe spowodowało pooperacyjne RLS.2 Przeprowadziliśmy prospektywne badanie w celu ustalenia, czy wystąpiło pooperacyjne RLS. związane z rodzajem znieczulenia.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów biorących udział w badaniu. Pacjenci zakwalifikowani do zabiegu chirurgicznego oraz znieczulenia ogólnego lub rdzeniowego byli rekrutowani z listy naszych...

Odzwiernik w nudnosciach zawsze jest zamkniety

Odźwiernik w nudnościach zawsze jest zamknięty. Te zjawiska powstają na skutek podrażnienia okolicy wzgórza, do którego dochodzą pobudzenia z różnych odcinków przewodu pokarmowego. Nudności, więc są sprawą pochodzenia ośrodkowego, chociaż niektórzy badacze wiążą je ze skurczem odźwiernika. Twierdzą oni, że jest to niższy stopień adaptacji w procesie ewolucji, wymioty zaś stanowią stopień wyższy. Nudności u ludzi nie muszą prowadzić do wymiotów. Niektóre zwierzęta oddziaływające na zatrucie skurczem odźwiernika i nudnościami nie wykazują jednak zdoln...

Idee nadwartościowe

Funkcje poznawcze systematycznie zmniejszały się z wiekiem u osób starszych w wieku od 80 do 100 lat (ryc. 1). Okazało się, że nosiciele rs75932628-T wykazywali gorsze poznanie (średni wzrost o 0,87 jednostki w CPS) niż u nosicieli bez nośności (P = 0,003). Kliniczne określenie choroby Alzheimera częściowo opiera się na postępującej utracie funkcji poznawczych, w szczególności pamięci, z czasem. Zatem spadek funkcji poznawczych obserwowany u nosicieli rs75932628-T może wynikać z wczesnych deficytów poznawczych, które ostatecznie prowadzą do choroby Alzheimera. Alter...

Najnowsze zdjęcia w galerii logopedawarszawa.net:

334#korony pełnoceramiczne cena , #pląsawica huntingtona , #adhd test , #colgate max white one active , #indeks barthel , #okulary do czytania i komputera , #chirurgia szczękowa bydgoszcz , #zajecia dla kobiet w ciazy , #medicus opole rejestracja , #terapia za pomocą pochyłego łóżka ,