Ebola RNA Persistence w nasieniu przetrwałych wirusów wirusa Ebola – raport końcowy cd

Opracowanie i przygotowanie manuskryptu było nadzorowane i wykonywane przez Ministerstwo Zdrowia i Sanitaryzacji Sierra Leone, WHO, CDC i China CDC. Ogólna koordynacja badania została zapewniona przez WHO, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Sanitarnym Sierra Leone oraz Ministerstwem Obrony Sierra Leone. Wszystkie działania badawcze przeprowadzono zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, regulacjami i politykami dotyczącymi ochrony ludzi i zwierząt. Protokół badań został sprawdzony i zatwierdzony przez Radę ds. Oceny Etycznej Sierra Leone oraz Komitet ds. Przeglądu Etycznego WHO. Uczestnicy otrzymywali rekompensatę za każdą wizytę na miejscu badania. Pełna lista członków grupy badań nad wirusem eboli w Sierra Leone znajduje się w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Badanie populacji, pobierania próbek i kryteriów kwalifikowalności
220 mężczyzn, którzy przeżyli EVD, którzy zostali włączeni do kohorty, zostało zidentyfikowanych podczas wydarzeń informacyjnych, które odbyły się w połączeniu z lokalnymi stowarzyszeniami dla osób, które przeżyły EVD.17. Mężczyźni, którzy wyrazili zainteresowanie udziałem, otrzymali propozycję włączenia do badania. Rekrutację przeprowadzono w dwóch etapach. Faza objęła 100 mężczyzn (którzy przeszli tylko testowane nasienie), którzy zostali zwerbowani z Western Area District w stolicy Freetown, a druga faza objęła 120 mężczyzn (którzy przebadali spermę i inne płyny ustrojowe, a jedynie wyniki badanie nasienia opisano w tym artykule), który został zwerbowany z Western Area District iz Lungi (dystrykt Port Loko).
Uczestnicy byli uprawnieni do włączenia, jeśli byli mężczyznami, w wieku 18 lat lub starszych i mogli przedstawić oficjalne świadectwo EVD, które zostało wydane przez Ministerstwo Zdrowia i Sanitaryzacji Sierra Leone. Takie zaświadczenia zostały dostarczone osobom z potwierdzonymi laboratoryjnie przypadkami EVD, gdy zostały one wypisane z jednostki leczenia eboli. Rozpoczęcie badania rozpoczęto po podpisaniu formularza świadomej zgody; Rekrutacja nastąpiła po standardowym kwestionariuszu i pobieraniu próbek.
Gromadzenie danych i doradztwo
W momencie rejestracji wszyscy uczestnicy otrzymali standaryzowany kwestionariusz przez członka zespołu badawczego w celu zebrania informacji o ich cechach socjodemograficznych, epizodzie EVD, własnym stanie zdrowia i zachowaniach seksualnych. Data zwolnienia z jednostki leczenia eboli została ustalona na podstawie certyfikatów EVD uczestników.
Uczestnicy otrzymali poradę dotyczącą testu przed ebolą w momencie rekrutacji i poradnictwa testowego po eboli 2 tygodnie później, kiedy otrzymali indywidualne wyniki RT-PCR. Poradnictwo obejmowało informacje o przeprowadzonym teście, znaczeniu uzyskanych wyników oraz edukacji na temat praktyk ograniczania ryzyka seksualnego, w tym właściwego stosowania i usuwania prezerwatyw.18 Uczestnicy zostali skierowani do kliniki dla osób, które przeżyły EVD w razie potrzeby, zgodnie z ustaleniami personel medyczny lub zażądany.
Pobieranie próbek i analizy laboratoryjne
Tylko próbki nasienia uzyskano i przetestowano pod kątem trwałości EBOV w fazie 1, a próbki nasienia i innych płynów ustrojowych uzyskano i przetestowano pod kątem trwałości EBOV w fazie 2
[patrz też: medycyna rodzinna wrzeciono, hydroksyzyna bez recepty, reumaherb ]

Powiązane tematy z artykułem: hydroksyzyna bez recepty medycyna rodzinna wrzeciono reumaherb