Wymioty na drodze odruchowej

Wymioty na drodze odruchowej powstają z podrażnienia błony śluzowej podniebienia miękkiego, całego przewodu pokarmowego, otrzewnej, wątroby, nerek, macicy i przymacicza. Drogą dośrodkową w łuku odruchowym dla wymiotów jest nerw błędny, odśrodkową zaś nerwy współczulne, zwłaszcza nerwy trzewne pobudzone z rdzenia kręgowego. Wydaje się jednak, że nie jest to jedyna droga nerwowa biorąca udział w zjawisku wymiotów, wymioty, bowiem można również uzyskać po obustronnym przecięciu nerwów błędnych. Prawdopodobnie, więc wchodzą jeszcze w grę odruchy powstające w ścianie żołądka, jako odruchy skurczowe odźwiernika. Przed wymiotami występują tzw. nudności nausea. Nudnościami nazywamy stan, w którym występują nieprzyjemne uczucia w okolicy gardła i żołądka. Przez tego w nudnościach występuje ślinotok, wydzielanie gęstego potu, przyspieszenie czynności serca, bladość powłok, oraz zwolnienie ruchów oddechowych, nie stwierdza się natomiast ruchów przełyku i żołądka. [więcej w: harmomix, dorpol, maść na blizny potrądzikowe ]

Powiązane tematy z artykułem: dorpol harmomix maść na blizny potrądzikowe