Zmniejszenie niewłaściwej terapii i śmiertelności dzięki programowaniu ICD

Wszczepialny kardiowerter-defibrylator (ICD) jest wysoce skuteczny w zmniejszaniu śmiertelności wśród pacjentów zagrożonych arytmie śmiertelne, ale niewłaściwe aktywacje ICD są częste, z potencjalnymi szkodliwymi skutkami. Metody
Losowo przydzieliliśmy 1500 pacjentów ze wskaźnikiem prewencji pierwotnej, aby otrzymać ICD z jedną z trzech konfiguracji programowania. Głównym celem było ustalenie, czy zaprogramowana terapia wysokopłatna (z 2,5-sekundowym opóźnieniem przed rozpoczęciem terapii z częstością rytmu serca ?200 uderzeń na minutę) lub opóźniona terapia (z 60-sekundowym opóźnieniem przy 170 do 199 rytmach) na minutę, 12-sekundowe opóźnienie przy 200 do 249 uderzeń na minutę i 2,5-sekundowe opóźnienie przy ? 250 uderzeń na minutę) było związane ze zmniejszeniem liczby pacjentów z pierwszym pojawieniem się nieodpowiedniej stymulacji lub wstrząsów na anty-kard. w porównaniu do programowania konwencjonalnego (z 2,5-sekundowym opóźnieniem przy 170 do 199 uderzeń na minutę i 1,0-sekundowym opóźnieniu przy 200 uderzeniach na minutę). Continue reading „Zmniejszenie niewłaściwej terapii i śmiertelności dzięki programowaniu ICD”

Wariant TREM2 związany z ryzykiem choroby Alzheimera AD 11

To skłoniło autorów do spekulacji, że mikroplia z dodatnim TREM2 na łysinkach wychwytuje i prezentuje antygeny własne limfocytom infiltrującym ośrodkowy układ nerwowy bez wywoływania odpowiedzi prozapalnych.39 Ponadto, knockdown TREM2 lub DAP12 w mikrogleju powodował obniżoną fagocytozę neuronów apoptotycznych, podczas gdy nadekspresja TREM2 zwiększyła taką fagocytozę, 40 co sugeruje, że mikroglej rozpoznaje i fagocytuje neurony apoptotyczne przez ligację TREM2. TREM2 ma funkcję przeciwzapalną; hamuje odpowiedź makrofagów na ligację receptora Toll-podobnego (TLR) 41 i negatywnie reguluje dojrzewanie komórek dendrytycznych za pośrednictwem TLR, odpowiedzi interferonu typu I i indukcję proliferacji komórek T specyficznych wobec antygenu.36 Ponadto stymulacja TREM2 komórek dendrytycznych wywołuje częściową aktywację bez wytwarzania prozapalnych cytokin.34 Polycystyczna lipomembranowa osteodysplazja z leukoencefalopatią sklerobójczą, która wytwarza zwiększone sygnały z głębokiej istoty białej mózgu na obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego za pomocą T2, nazywa się chorobą Nasu-Hakola. Jest to rzadka recesywnie dziedziczna choroba, która charakteryzuje się bolesnymi torbielami kostnymi w nadgarstkach i kostkach, objawami psychotycznymi i postępującą demencją występującą z nadejściem w czwartej dekadzie życia, zwykle prowadzącą do śmierci w piątej dekadzie życia.42-44 Strata Mutacje funkcji DAP12 i TREM2 początkowo znaleziono u pacjentów z chorobą Nasu-Hakola około 10 lat temu, 45,46 sugeruje, że szlak z udziałem TREM2-DAP12 może być ważny dla ludzkiego mózgu i tkanki kostnej. Choroba Nasu-Hakola i choroba Alzheimera różnią się od siebie, a kliniczne objawy choroby Nasu-Hakola (wczesny początek, bolesne torbiele kości, złamania kości kończyn i leukoencefalopatia sklerobójcza) są niezgodne z diagnozą choroby Alzheimera. Continue reading „Wariant TREM2 związany z ryzykiem choroby Alzheimera AD 11”

Zwiekszone Wydzielanie soku zoladkowego

Również w przypadkach obrzęku Quinckego, jako sprawy alergicznej skojarzonej z zaburzeniami w czynności nerwów naczyniowych, może powstać okresowe zwiększenie wydzielania soku żołądkowego z bólami i nudnościami, jako wyraz wzmożonego działania nerwu płodnego. Zwiększone Wydzielanie soku żołądkowego powstaje w wielu organicznych schorzeniach żołądka. Tego rodzaju zwiększone wydzielanie spotyka się najczęściej i przejawia się ono w dwóch postaciach. Postać pierwszą, tzw. trwałą, cechuje to, że sok żołądkowy wydziela się szybko, obficie, długotrwale i niezależnie od bodźca fizjologicznego, czyli pokarmu. Continue reading „Zwiekszone Wydzielanie soku zoladkowego”

Wtórne zmniejszenie wydzielania powstaje w zwiazku ze schorzeniami innych narzadów

Wtórne zmniejszenie wydzielania powstaje w związku ze schorzeniami innych narządów, np. pęcherzyka żółciowego lub też w niektórych niedokrwistościach. Zmniejszone wydzielanie soku żołądkowego powstaje również wtedy, kiedy czynność układu nerwowego ulegnie zaburzeniu. Rozmaite stany emocjonalne lub urazy psychiczne mogą doprowadzić do zmniejszenia wydzielania soku żołądkowego. Przykładem tego jest znane doświadczenie Pawłowa, który psa z przetoką żołądkową i przełykową podczas jedzenia drażnił widokiem kota. Continue reading „Wtórne zmniejszenie wydzielania powstaje w zwiazku ze schorzeniami innych narzadów”