Umiejscowienie wrzodu jest charakterystyczne

Umiejscowienie wrzodu jest charakterystyczne, gdyż powstaje on najczęściej w odźwiernikowej czyści żołądka lub wzdłuż małej jego krzywizny, jako wynik strawienia określonego odcinka błony śluzowej żołądka. Wrzód po pewnym czasie bywa zwykle otoczony zgrubiałą i twardą tkanką łączną niekiedy grubość jej jest tak znaczna, że powstaje guz wrzód modzelowaty. W związku z tym, że wrzód drąży w głąb ściany żołądka, może powstać jej przedziurawienie. Powstaje wtedy zapalenie otrzewnej i krwotok do jamy brzusznej. Niekiedy w związku z nadżerkami powierzchownych naczyń krwionośnych powstaje krwotok do jamy żołądka. Wtedy krew taka zmieszana z kwasem solnym przybiera barwę fusów kawowych i zostaje wyrzucona drogą wymiotów na zewnątrz. Czarna barwa wymiocin zależy od przejścia hemoglobiny pod wpływem kwasu solnego w hematynę. Przy braku wymiotów krew przechodzi do j elit, kał zaś ma wygląd smołowaty melaena. Aby kał przybrał barwę smołowatą, wystarczy dwa mililitry krwi. Niewielkie ilości krwi u chorych na wrzód żołądka prawie stale przechodzą do kału, gdzie wykrywa się je próbami chemicznymi. Wrzód żołądka wywołuje zaburzenia zarówno w czynności wydzielniczej, jak i ruchowej żołądka. [przypisy: leczenie depresji, endometrioza leczenie hormonalne, leczenie kanałowe warszawa ]

Krew w polaczeniach pominieciem naczyn wlosowatych

Krew w połączeniach pominięciem naczyń włosowatych. Podlegają one regulacji tak; jak drobne tętniczki (arteriole) . W warunkach zwykłej ciepłoty otoczenia (np. pokojowej), połączenia tętniczo-żylne są zamknięte, otwierają się natomiast z chwilą spadku lub wzrostu ciepłoty otoczenia. Przy wzroście ciepłoty otwarcie ich powoduje żywsze krążenie i zwiększenie promieniowania ciepła z miejsca przegrzanego, przy spadku zaś ciepłoty otwarcie ich dostarcza większej ilości krwi ciepłej, co powoduje ogrzanie oziębniętej tkanki. Rozmaite stany czynnościowe połączeń tętniczo-żylnych będą warunkować różne obrazy stanu zapalnego, spowodowanego czynnikiem cieplnym. Subiektywnym odczuciem oparzenia jest gorąco z bólem. [przypisy: endometrioza leczenie, endometrioza leczenie hormonalne, leczenie depresji ]