Tak zwana medycyna ludowa

Tak zwana medycyna ludowa: słusznie ujęła te spawy, zalecając ludziom zmarzniętym picie gorących płynów; ogrzanie się w, łóżku, a oprócz tego -kładzie medycyna ludowa nacisk na szybkość działania. Nie zdaje sobie ona tylko sprawy, że rozgrzewając w ten sposób człowieka zmarzniętego powoduje rozszerzenie się naczyń krwionośnych, lepsze . ukrwienie tkanek i przywrócenie im dzięki lepszemu odżywianiu większych zdolności niszczenia zarazków. Chorobom z przeziębienia- łatwiej ulegają ludzie zgrzani i spoceni oraz odznaczający się zmniejszoną odpornością na działanie zarazków otaczanych: np. ludzie. Continue reading „Tak zwana medycyna ludowa”

Wspólczesna klinika rozróznia dwie postacie zwiekszonej kwasnosci soku zoladkowego

Według innego poglądu stężenie kwasu solnego w soku żołądkowym może się zmieniać zarówno w warunkach fizjologicznych, jak i patologicznych, co zależy od stopnia podrażnienia i osobniczej pobudliwości elementów wydzielniczych żołądka. Według tego poglądu termin zwiększone wydzielanie i termin zwiększona kwaśność soku żołądkowego nie są pojęciami jednoznacznymi. Współczesna klinika rozróżnia dwie postacie zwiększonej kwaśności soku żołądkowego. Pierwsza to zwiększenie stężenia kwasu solnego hyperchlorhydria, druga to zwiększenie ilościowe wydzielania tego kwasu hyperaciditas, superacidilas. Zwiększone stężenie kwasu solnego powstaje dzięki zwiększonej pobudliwości układu nerwowego ośrodkowego bądź obwodowego, tzn. Continue reading „Wspólczesna klinika rozróznia dwie postacie zwiekszonej kwasnosci soku zoladkowego”

Podczas procesów fermentacji i gnicia powstaja kwasy

W przypadku długotrwałego pozostawania pokarmu w żołądku, który nie wydziela dostatecznie kwaśnego soku, może powstać gnicie treści pokarmowej. Podczas procesów fermentacji i gnicia powstają kwasy: mlekowy, octowy i wyższe tłuszczowe oraz gazy, CO2, H, CH4. Ciała te drażnią błonę śluzową żołądka i wywołują bóle, wymioty, utratę łaknienia oraz na drodze odruchowej dalsze zmiany w wydzielaniu soku żołądkowego. Wytwory szkodliwe, nagromadzone w żołądku, mogą w sprzyjających warunkach wchłaniać się do krwi wywołując ogólne zatrucie ustroju. Zmiany jakościowe soku żołądkowego Zwiększone lub zmniejszone wydzielanie soku żołądkowego zwykle idzie w parze ze zmianami jego składu. Continue reading „Podczas procesów fermentacji i gnicia powstaja kwasy”

Zaburzenia czynnosci ruchowej zoladka

Zaburzenia czynności ruchowej żołądka sprowadzaj ą się do zaburzeń l zdolności żołądka wywierania odpowiedniego ciśnienia na pokarm, 2 ruchów robaczkowych żołądka i 3 zdolności opróżniania się żołądka. Zdolność żołądka wywierania ciśnienia na pokarm w nim znajdujący się peristole veruriculi związana jest z napięciem i sprężystością mięśniówki żołądka, przede wszystkim zaś jego trzonu. Ta wolność może być albo zwiększona, albo zmniejszona w porównaniu ze stanem prawidłowym. Zwiększone napięcie mięśni żołądka Zwiększona zdolność wywierania ciśnienia na pokarm pozostaje w związku ze zwiększeniem się napięcia mięśni żołądka. Taki stan może powstać przy wzmożonej pobudliwości układu nerwowego zarówno w pojęciu ogólnym, jak i miejscowo w żołądku lub innych narządach. Continue reading „Zaburzenia czynnosci ruchowej zoladka”

Skurcze odzwiernika moga trwac od kilku minut do 12 i wiecej godzin

Skurcze odźwiernika mogą trwać od kilku minut do 12 i więcej godzin. Powstają wtedy silne bóle napadowe, niekiedy o charakterze kolki, które po opróżnieniu żołądka, np. wskutek wymiotów lub zabiegu, ustępują. Wymioty w kurczu odźwiernika powstają, dlatego, że treść pokarmowa znajdująca się w żołądku zostaje usunięta wzmożonym napięciem ścian jego trzonu na drodze pobudzenia mechanizmów interocepcyjnych wyzwalających odruch z żołądka. Kurcze odźwiernika powstają najczęściej w związku z wrzodem w odźwierniku lub też, jako wyraz stanów nerwicowych z powodu czynnościowych zaburzeń w układzie nerwowym ośrodkowym, zwłaszcza zaś wegetatywnym Zmniejszone napięcie mięśni żołądka Zmniejszenie się zdolności żołądka wywierania ucisku na pokarm, czyli zmniejszenie się peristole, polega na tym, że mięśniówka żołądka traci z tych czy innych powodów swoje napięcie hypotonia respatonia ventriculi. Continue reading „Skurcze odzwiernika moga trwac od kilku minut do 12 i wiecej godzin”

Wymioty czeste

Wymioty częste, zwłaszcza po każdorazowym przyjęciu pożywienia, doprowadzają do ogólnego wyniszczenia ustroju powstającego na tle głodu. Prócz tego uporczywe wymioty powodują utratę chlorków i wartości kwaśnych, co zaburza równowagę kwaso-zasadową i może doprowadzić do drgawek z powodu zasadowicy, zwłaszcza u dzieci. Odbijanie Odbijania ructus, ructitatio, jako-objaw hiperkinetyczny żołądka cechuje przechodzenie gazów z żołądka przez przełyk i jamę ustną na zewnątrz. Odbijania mogą być tzw. puste, w których nie wyczuwa się zapachu i smaku gazów. Continue reading „Wymioty czeste”

Dwukomorowa stymulacja bloku przedsionkowo-komorowego i dysfunkcji skurczowej AD 8

W porównaniu z częstością stymulacji komorowo-popytowej z częstością 40 uderzeń na minutę, stymulacja z dwiema komorami w zakresie częstości rytmu serca z częstością 70 uderzeń na minutę wiązała się z większym ryzykiem skojarzonego wyniku śmierci z jakiejkolwiek przyczyny lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca.3 W przypadku pacjentów z przerywaną lub minimalną potrzebą stymulacji, standardowe jest programowanie w celu zminimalizowania stymulacji komorowej, w tym stosowanie algorytmów preferujących stymulację przedsionkową w następstwie stymulacji przedsionkowej. Jednak u pacjentów z zaawansowanym blokiem przedsionkowo-komorowym stymulacja komorowa jest obowiązkowa, a pacjenci ci mogą być poddani takiemu samemu słabemu wynikowi, jaki odnotowano w badaniu DAVID oraz w badaniu MOST.
Potencjalną alternatywą dla szkodliwej stymulacji prawej komory u tych pacjentów może być alternatywna stymulacja specyficzna dla miejsca, taka jak odpływ prawej komory lub wiązka His. Jednak w badaniach krótkoterminowych wyniki stymulacji prawej komory nie były lepsze niż w przypadku stymulacji w prawej komorze.8-11 Chociaż jedno małe badanie wykazało znaczącą różnicę w frakcji wyrzutowej lewej komory o 18 miesięcy na korzyść stymulacja wypływu prawej komory, 12 dalszych badań jest konieczne, aby w pełni ocenić tę strategię. Continue reading „Dwukomorowa stymulacja bloku przedsionkowo-komorowego i dysfunkcji skurczowej AD 8”

Deficyt genetyczny PTX3 i Aspergilloza w transplantacji komórek macierzystych

Rozpuszczalny receptor rozpoznający wzór znany jako długa pentraksyna 3 (PTX3) ma niepoliczalną rolę w odporności przeciwgrzybicznej. Nie wiadomo, jaki wpływ mają polimorfizmy pojedynczego nukleotydu (SNP) w PTX3 na rozwój inwazyjnej aspergilozy. Metody
Przeanalizowaliśmy wyjściową kohortę 268 pacjentów poddanych przeszczepowi krwiotwórczych komórek macierzystych (HSCT) i ich dawców na SNP PTX3, modyfikując ryzyko inwazyjnej aspergilozy. Analizę przeprowadzono również w wieloośrodkowym badaniu z udziałem 107 pacjentów z inwazyjną aspergilozą i 223 dopasowanymi grupami kontrolnymi. Continue reading „Deficyt genetyczny PTX3 i Aspergilloza w transplantacji komórek macierzystych”

Wariant TREM2 związany z ryzykiem choroby Alzheimera AD 11

To skłoniło autorów do spekulacji, że mikroplia z dodatnim TREM2 na łysinkach wychwytuje i prezentuje antygeny własne limfocytom infiltrującym ośrodkowy układ nerwowy bez wywoływania odpowiedzi prozapalnych.39 Ponadto, knockdown TREM2 lub DAP12 w mikrogleju powodował obniżoną fagocytozę neuronów apoptotycznych, podczas gdy nadekspresja TREM2 zwiększyła taką fagocytozę, 40 co sugeruje, że mikroglej rozpoznaje i fagocytuje neurony apoptotyczne przez ligację TREM2. TREM2 ma funkcję przeciwzapalną; hamuje odpowiedź makrofagów na ligację receptora Toll-podobnego (TLR) 41 i negatywnie reguluje dojrzewanie komórek dendrytycznych za pośrednictwem TLR, odpowiedzi interferonu typu I i indukcję proliferacji komórek T specyficznych wobec antygenu.36 Ponadto stymulacja TREM2 komórek dendrytycznych wywołuje częściową aktywację bez wytwarzania prozapalnych cytokin.34 Polycystyczna lipomembranowa osteodysplazja z leukoencefalopatią sklerobójczą, która wytwarza zwiększone sygnały z głębokiej istoty białej mózgu na obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego za pomocą T2, nazywa się chorobą Nasu-Hakola. Jest to rzadka recesywnie dziedziczna choroba, która charakteryzuje się bolesnymi torbielami kostnymi w nadgarstkach i kostkach, objawami psychotycznymi i postępującą demencją występującą z nadejściem w czwartej dekadzie życia, zwykle prowadzącą do śmierci w piątej dekadzie życia.42-44 Strata Mutacje funkcji DAP12 i TREM2 początkowo znaleziono u pacjentów z chorobą Nasu-Hakola około 10 lat temu, 45,46 sugeruje, że szlak z udziałem TREM2-DAP12 może być ważny dla ludzkiego mózgu i tkanki kostnej. Choroba Nasu-Hakola i choroba Alzheimera różnią się od siebie, a kliniczne objawy choroby Nasu-Hakola (wczesny początek, bolesne torbiele kości, złamania kości kończyn i leukoencefalopatia sklerobójcza) są niezgodne z diagnozą choroby Alzheimera. Continue reading „Wariant TREM2 związany z ryzykiem choroby Alzheimera AD 11”

Mutacje w COQ2 w rodzinnej i sporadycznej wielo-systemowej atrofii AD 11

Niemniej jednak powinniśmy uznać, że te heterozygotyczne warianty w COQ2 niekoniecznie są przyczynowe, ale raczej powodują silną podatność na sporadyczne atrofie wielu układów. Członkowie rodziny i rodziny 12, którzy nosili szkodliwe warianty w stanie heterozygotycznym, nie mieli klinicznych objawów atrofii wielu układów. Stosunek pacjentów z zanikami wielonarządowymi podtypu C do tych z podtypem P był wyższy wśród nosicieli szkodliwych wariantów COQ2 niż wśród nosicieli, co sugeruje, że móżdżek jest bardziej podatny na upośledzenie funkcji COQ2 niż inne regiony centralnego układu nerwowego. Z wykrytych wariantów COQ2 wariant V393A był najbardziej rozpowszechniony i został znaleziony wyłącznie u japońskich uczestników. Continue reading „Mutacje w COQ2 w rodzinnej i sporadycznej wielo-systemowej atrofii AD 11”