Zwiekszone Wydzielanie soku zoladkowego

Również w przypadkach obrzęku Quinckego, jako sprawy alergicznej skojarzonej z zaburzeniami w czynności nerwów naczyniowych, może powstać okresowe zwiększenie wydzielania soku żołądkowego z bólami i nudnościami, jako wyraz wzmożonego działania nerwu płodnego. Zwiększone Wydzielanie soku żołądkowego powstaje w wielu organicznych schorzeniach żołądka. Tego rodzaju zwiększone wydzielanie spotyka się najczęściej i przejawia się ono w dwóch postaciach. Postać pierwszą, tzw. trwałą, cechuje to, że sok żołądkowy wydziela się szybko, obficie, długotrwale i niezależnie od bodźca fizjologicznego, czyli pokarmu. W tej postaci można przy zgłębnikowaniu żołądka wydobyć na czczo od 100-500 ml soku żołądkowego bardziej kwaśnego od soku otrzymywanego W stanach prawidłowych ustroju. W postaci drugiej, tzw. pokarmowej, sok żołądkowy wydziela się tylko na bodźce pokarmowe, przy czym wydzielanie to jest znacznie dłuższe i soku jest znacznie więcej. Przy zgłębnikowaniu żołądka w tym typie zwiększonego wydzielania nie znajdujemy zwykle na czczo w żołądku soku, natomiast po podaniu pokarmu wydzielanie soku żołądkowego wzrasta do 60-100 ml na l godzinę. Obie postacie zwiększonego wydzielania soku żołądkowego mogą przechodzić jedna w drugą, to znaczy, że pokarmowe zwiększone wydzielanie może przy zaostrzeniu się procesu patologicznego przechodzić w wydzielanie trwałe. [patrz też: leczenie, Lekarze Warszawa, leczenie depresji ]

Rozszerzenie naczyn nerkowych wywoluje wielomocz

Rozszerzenie naczyń nerkowych wywołuje wielomocz (polyuria). Podczas oziębiania ustroju widzimy najpierw zblednienie powłok, zwiększoną czynnośc skurczową mięśni, przyśpieszenie oddechu, który jest wtedy płytki, zwiększenie ciśnienia krwi i zwiększenie przemiany -materii, czyli objawy związane z regulacją ciepła, która jednak odbywa się jeszcze: sprawnie. Złą gdy regulacja: ciepła nie wystarcza do skompensowania, skutków oziębienia, objawy odwracają się. Występuje zmniejszenie liczby oddech zwolnienie czynności serca, spadek ciśnienia krwi, zmniejszenie procesów przemiany materii, senność i porażenie ośrodków nerwowych, co prowadzi do śmierci. r) Choroba przeziębieniowa Oziębienie ustroju, a nawet pewnych tylko jego odcinków, może wywołać tzw. chorobę przeziębieniową w postaci różnych typów (catarrhus) dróg oddechowych, przy czym nieżyty mogą nabierać charakteru ropnego, gdyż na błonach śluzowych przez zmianę w nich krążenia łatwiej rozwijają się drobnoustroje. Niedokrwienie jednego narządu może wywołać niedokrwienie drugiego i spowodować zaburzenie w nim krążenia. [przypisy: Lekarze Warszawa, leczenie depresji, ośrodek odwykowy ]