Odzwiernik w nudnosciach zawsze jest zamkniety

Odźwiernik w nudnościach zawsze jest zamknięty. Te zjawiska powstają na skutek podrażnienia okolicy wzgórza, do którego dochodzą pobudzenia z różnych odcinków przewodu pokarmowego. Nudności, więc są sprawą pochodzenia ośrodkowego, chociaż niektórzy badacze wiążą je ze skurczem odźwiernika. Twierdzą oni, że jest to niższy stopień adaptacji w procesie ewolucji, wymioty zaś stanowią stopień wyższy. Nudności u ludzi nie muszą prowadzić do wymiotów. Continue reading „Odzwiernik w nudnosciach zawsze jest zamkniety”

Wymioty czeste

Wymioty częste, zwłaszcza po każdorazowym przyjęciu pożywienia, doprowadzają do ogólnego wyniszczenia ustroju powstającego na tle głodu. Prócz tego uporczywe wymioty powodują utratę chlorków i wartości kwaśnych, co zaburza równowagę kwaso-zasadową i może doprowadzić do drgawek z powodu zasadowicy, zwłaszcza u dzieci. Odbijanie Odbijania ructus, ructitatio, jako-objaw hiperkinetyczny żołądka cechuje przechodzenie gazów z żołądka przez przełyk i jamę ustną na zewnątrz. Odbijania mogą być tzw. puste, w których nie wyczuwa się zapachu i smaku gazów. Continue reading „Wymioty czeste”

Wymioty na drodze odruchowej

Wymioty na drodze odruchowej powstają z podrażnienia błony śluzowej podniebienia miękkiego, całego przewodu pokarmowego, otrzewnej, wątroby, nerek, macicy i przymacicza. Drogą dośrodkową w łuku odruchowym dla wymiotów jest nerw błędny, odśrodkową zaś nerwy współczulne, zwłaszcza nerwy trzewne pobudzone z rdzenia kręgowego. Wydaje się jednak, że nie jest to jedyna droga nerwowa biorąca udział w zjawisku wymiotów, wymioty, bowiem można również uzyskać po obustronnym przecięciu nerwów błędnych. Prawdopodobnie, więc wchodzą jeszcze w grę odruchy powstające w ścianie żołądka, jako odruchy skurczowe odźwiernika. Przed wymiotami występują tzw. Continue reading „Wymioty na drodze odruchowej”

Bodzcami do wymiotów moga byc czynniki mechaniczne i chemiczne

W okresie końcowym wymiotów czynność serca przyspiesza się, ciśnienie zaś krwi powraca do stanu prawidłowego. Bodźcami do wymiotów mogą być czynniki mechaniczne i chemiczne powstające przede wszystkim w różnych miejscach przewodu pokarmowego, zwłaszcza zaś w żołądku. Bodźce te mogą albo bezpośrednio drażnić ośrodek wymiotów drogą krwi, albo też pobudzać go drogą odruchową. Ośrodek wymiotów jest parzysty, znajduje się w rdzeniu przedłużonym obok ośrodka oddechowego. Niektórzy umiejscawiają ośrodek wymiotów w czuciowych jądrach nerwu błędnego. Continue reading „Bodzcami do wymiotów moga byc czynniki mechaniczne i chemiczne”

CHOROBA WRZODOWA

CHOROBA WRZODOWA Owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy, a rzadziej niższych odcinków przewodu pokarmowego, może powstać z różnych przyczyn, jak np. z zatrucia kwasami: zasadami, połączeniami cyjanowymi i innymi, z urazów błony śluzowej żołądka i innych przyczyn. Wrzody te jednak ulegają szybkiemu gojeniu się i rzadko wywołują poważniejsze zmiany w ścianie żołądka prowadzące do jej przebicia. Wrzody o wspomnianej etiologii powstają jednak rzadko i nie mają nic wspólnego z prawdziwą chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy. Wrzód żołądka, opisany po raz pierwszy przez Cruveilhiera w 1829-1838 r. Continue reading „CHOROBA WRZODOWA”

Przerosla blona sluzowa

Przerosła błona śluzowa w przewlekłym nieżycie żołądka może ulec nacieczeniu. Powstają wtedy niewielkie krwawienia, a niekiedy może powstać przewlekły wrzód. Prócz tego odcinki przyodźwiernikowe przerosłej -błony śluzowej żołądka mogą wypadać do dwunastnicy i wydzielać sok żołądkowy bezpośrednio do niej, co nie sprzyja utrzymaniu odpowiedniego pH treści dwunastniczej i upośledza trawienie sokiem trzustkowym. Wypadnięta błona śluzowa może ulec owrzodzeniu lub uciśnięciu przez skurcz odźwiernika, wskutek czego powstaje jej martwica podobnie do uwięźniętej przepukliny. Postać przewlekła nieżytu żołądka z zanikiem błony śluzowej może być pochodzenia pierwotnego lub wtórnego. Continue reading „Przerosla blona sluzowa”

Przewlekly niezyt zoladka

Przewlekły nieżyt żołądka może powstać również, jako zjawisko towarzyszące chorobom serca wskutek dłużej trwającego biernego przekrwienia żołądka, a także w dnie, cukrzycy oraz stanach mocznicowych. W przewlekłym nieżycie żołądka z przerostem j ego błony śluzowej wydzielanie soku żołądkowego może być albo zwiększone, albo zmniejszone śluzu jednak zwykle wydziela się więcej. Zwiększenie się wydzielania soku żołądkowego z przerosłej i zapalnej błony śluzowej nie prowadzi zwykle do utraty łaknienia. W niektórych nawet przypadkach łaknienie może być wzmożone, w związku, z czym chory spożywa więcej pokarmu pogarszając sprawę nieżytową. Towarzyszy temu zwiększona pobudliwość nerwu błędnego z mechanizmów interocepcyjnych, dlatego też wszystkie fazy wydzielania żołądkowego są wzmożone, W związku z tym w leczeniu często uciekamy się do porażenia nerwu błędnego środkami farmakologicznymi i podawaniem pokarmów płynnych lub półpłynnych, by uniknąć długotrwałego stykania się pokarmów z jamą ustną, przez co II faza odruchowa Wydzielania ulega znacznemu skróceniu. Continue reading „Przewlekly niezyt zoladka”

Niezyt zoladka przejawia sie w dwóch postaciach

Nieżyt żołądka przejawia się w dwóch postaciach, a mianowicie: w postaci ostrej i przewlekłej. Postać o s trą cechuje zmniejszenie się kwaśności i siły enzymatycanej soku żołądkowego oraz zwiększenie się wydzielania śluzu. Towarzyszą temu nudności, często wymioty, utrata łaknienia, uczucie gniecenia, palenia lub nawet bólu w żołądku. Zdolność trawienia pokarmów jest znacznie upośledzona zarówno w żołądku, jak i w dwunastnicy, gdyż upośledzenie wydzielania soku żołądkowego upośledza wydzielanie soku trzustkowego wskutek niedostatecznego tworzenia się sekretyny. Jak wykazały badania doświadczalne na psach, w ostrym zapaleniu śluzówki żołądka sok żołądkowy nie wydziela się nawet po zastosowaniu silnych bodźców pokarmowych. Continue reading „Niezyt zoladka przejawia sie w dwóch postaciach”

NIEZYT ZOLADKA

NIEŻYT ŻOŁĄDKA Nieżytem żołądka gastritis catarrhalis nazywamy zapalenie jego błony śluzowej. Zapalenie zewnętrznej ściany żołądka, to jest jego błony surowiczej, nazywamy zapaleniem około żołądkowym perigastritis. Ścisłe odgraniczenie tych spraw pochodzi stąd, że w czasie, gdy proces patologiczny zapalny rozgrywa się w błonie śluzowej żołądka, powstają zaburzenia wydzielania soku żołądkowego, śluzu i zaburzenia ruchowe. W zapaleniu natomiast błony surowiczej żołądka zaburzeń ze strony wydzielniczej i ruchowej nie stwierdza się, chyba, że przenika ono głęboko do ściany żołądka lub jest wywołane drążącym wrzodem żołądka. Przyczyny powstawania procesów nieżytowych błony śluzowej żołądka mogą być bardzo różne i mogą być wywołane zarówno przez bodźce fizyczne, jak i chemiczne. Continue reading „NIEZYT ZOLADKA”

Niska dawka aspiryny w zapobieganiu nawracającej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej

Pacjenci, u których wystąpił pierwszy epizod niesprowokowanej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, mają wysokie ryzyko nawrotu po odstawieniu antykoagulantów. Aspiryna może być skuteczna w zapobieganiu nawrotom żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Metody
Losowo przydzielono 822 pacjentów, którzy ukończyli początkową terapię przeciwzakrzepową po pierwszym epizodzie niesprowokowanej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, aby otrzymać kwas acetylosalicylowy w dawce 100 mg na dobę lub placebo przez okres do 4 lat. Głównym rezultatem był nawrót żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Continue reading „Niska dawka aspiryny w zapobieganiu nawracającej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej”