Oparzenia

Oparzenia większe mogą być przyczyną ogólnych zaburzeń w ustroju, co zależy od stopnia – i rozległości procesu patologicznego. Powstają np. zmian we krwi. przejawiające się w zmniejszeniu się liczby krwinek czerwonych i w ich hemolizie, co zabarwia osocze krwi hemoglobiną, w zmniejszeniu się ilości krwi krążącej, a dalej w zagęszczeniu krwi ze zwiększeniem w niej ciał białkowych. Równolegle we krwi zmniejsza się ilość wody, gdyż, ustrój traci dużo wody wskutek parowania przez uszkodzoną skórę. Prócz zmian we krwi występują zaburzenia czynności nerek. Niekiedy do bezmoczu z powodu uszkodzenia nerek na tle zatrucia i znacznej utraty wody. W ogólnych odczynach ustroju na oparzenie powstaje zaburzenie przemiany białkowej w związku z dużym rozpadem tkanek i wytworzenia się wytworów trujących oraz histaminy i ciał podobnych, powstających z nieprawidłowo rozpadającego się białka. Ciała powodują powstawanie gorączki, jako ogólnego odczynu ustroju na zatrucie. Że w oparzeniach zjawia się czynnik toksyczny, możemy sądzić na podstawie doświadczeń, które wykazały, że krew i mocz po oparzeniach są trujące, jeżeli wprowadzimy je zdrowemu zwierzęciu lub wykonamy skrzyżowane krążenie dwóch psów, z których jeden był oparzony i krew od niego odżywia psa -drugiego, zdrowego. Zdrowy pies w tych warunkach wykazuje objawy zatrucia, połączone ze spadkiem ciśnienia krwi. (3) Ogólne działanie ciepła Ogólne działanie ciepła na cały ustrój prowadzi do przegrzania, ustroju przez zwichnięcie mechanizmów regulując ciepłotę . Dłużej trwające przegrzanie prowadzi do licznych zaburzeń ustroju i w wyniku do śmierci. Jest to tzw. porażenie cieplne. [hasła pokrewne: harmomix, reumaherb, chirmed opole ]

Powiązane tematy z artykułem: chirmed opole harmomix reumaherb