Odzwiernik w nudnosciach zawsze jest zamkniety

Odźwiernik w nudnościach zawsze jest zamknięty. Te zjawiska powstają na skutek podrażnienia okolicy wzgórza, do którego dochodzą pobudzenia z różnych odcinków przewodu pokarmowego. Nudności, więc są sprawą pochodzenia ośrodkowego, chociaż niektórzy badacze wiążą je ze skurczem odźwiernika. Twierdzą oni, że jest to niższy stopień adaptacji w procesie ewolucji, wymioty zaś stanowią stopień wyższy. Nudności u ludzi nie muszą prowadzić do wymiotów. Niektóre zwierzęta oddziaływające na zatrucie skurczem odźwiernika i nudnościami nie wykazują jednak zdolności do wymiotów. Do takich zwierząt należą gryzonie. Znaczenie wymiotów dla ustroju jest różne. Jako zjawisko posyteczne wymioty mogą występować, w stanie zdrowia po przepełnieniu żołądka pokarmem. W tych przypadkach wymioty mogą być uważane za czynność wyrównawczą ustroju. Wymioty powstające z powodu spraw chorobowych rozgrywających się w żołądku również należy uważać za wyraz obronności, gdyż chronią one schorzały żołądek od nadmiernej jego czynności w związku z przedostaniem się do niego większej ilości pokarmu. Mimo to jednak w sprawach chorobowych wymioty są wyrazem zaburzeń w czynności nerwowej żołądka lub całego ustroju. [hasła pokrewne: instalator wyry, octan cyproteronu, ilemogewypic ]

Powiązane tematy z artykułem: ilemogewypic instalator wyry octan cyproteronu