Klasyczne doswiadczenie Pawlowa z psem

Klasyczne doświadczenie Pawłowa z psem, który wydziela sok żołądkowy przy pozornym karmieniu, a przestaje go wydzielać, jeżeli pokazać mu kota obok miski z jedzeniem, najlepiej ilustruje hamowanie wydzielania soku żołądkowego drogą nerwową. Jednak te nerwowe czynniki hamujące raczej odnosiłyby się do fazy odruchowe wydzielania soku żołądkowego, która również jest pochodzenia czysto nerwowego, natomiast w fazie chemicznej należałoby się raczej spodziewać działania czynników humoralnych, wewnątrzpochodnych, których zadaniem byłoby likwidowanie czynności wydzielniczej żołądka. W 1928 r. udało się wykazać, że wyciągi z jelit grubych sporządzone nie na kwasie solnym, jak sekretyny, lecz na rozczynie fizjologicznym w warunkach jak najbardziej normalnych, to jest przy utrzymaniu odpowiedniej ciepłoty i dostępu tlenu, wprowadzone podskórnie lub do krwi, miały zdolność silnego hamowania wydzielania soku żołądkowego Walawski. Stwierdzono dalej, że istniejących wyciągach pewne ciała o charakterze organicznym, które powstają w jelitach, a które przedostając się do krwi hamują czynność wydzielniczą żołądka drogą humoralną. Hamujące ciała z jelit zatrzymują wydzielanie soku żołądkowego wywołane histaminą lub sekretyną na długi nawet czas, bo do 8 godzin. Ciała te zostały nazwane enterogastronami. Stwierdzenie tych ciał znakomicie ułatwia zrozumienie przebiegu i regulacji czynności wydzielniczych przewodu pokarmowego. [podobne: odżywka eveline 9w1, reumaherb, szkoła nochowo ]

Powiązane tematy z artykułem: odżywka eveline 9w1 reumaherb szkoła nochowo