Czynniki cieplne

Czynniki cieplne Czynniki cieplne w postaci gorąca i zimna są przyczyną chorób zarówno miejscowych jak i ogólnych. : ,a. Ciepło Ciepło, działające na tkanki, wywołuje ,procesy patologiczne, jeżeli siła czynnika cieplnego będzie przekraczać możliwości przystosowania się tkanek do zmian ciepłoty, co odpowiada mniej ,więcej wtedy uszkodzenie tkanki i osłabienie jej procesów życiowych, prowadzące często do jej śmierci. Działanie czynnika cieplnego na skórę lub błonę ,śluzową, które już poprzednio były poddawane działaniu wyższej ciepłoty, jest znacznie słabsze. Oparzenie pierwszego stopnia cechuje się tylko przekrwieniem i lekkim stopniem stanu zapalnego. Oparzenie drugiego stopnia się nie tylko zwykłym stanem zapalnym, lecz także w związku z porażeniem naczyń, powstawaniem wysięku w postaci pęcherzy. Oparzeniu trzeciego stopnia dołącza się do objawów drugiego stopnia martwica tkanki, odpadanie i tworzenie się owrzodzeń, które często ropieją. W oparzeniu czwartego stopnia występuje zwęglenie powierzchownych głębszych , tkanek. Unieczynnienie enzymów komórkowych, które warunkują życie komórki, prowadzi do jej śmierci. Niekiedy są duże trudności w ustaleniu stopnia oparzenia, zwłaszcza w początkowych stanach, gdyż objawy mogą się zmieniać w przebiegu stanu zapalnego; Początkowa bowiem zmienność stanu zapalnego jest uwarunkowana szczególnymi właściwościami anatomicznymi naczyń skóry. W skórze człowieka i zwierząt znajdują się połączenia (anastomozy) tętniczo-żylne które odgrywają ważną rolę w regulacji krążenia krwi i w regulacji ciepłoty. [hasła pokrewne: medycyna rodzinna wrzeciono, autoliv oława, szczepionka na żółtaczkę cena ]

Powiązane tematy z artykułem: autoliv oława medycyna rodzinna wrzeciono szczepionka na żółtaczkę cena