Bialka zatrzymuja sie dluzej niz weglowodany

Pokarm, który dostał się do żołądka, pozostaje w nim od 2-10 godzin w zależności od jego rodzaju. Pokarm mieszany przebywa w żołądku około 3-41/ godzin, Czas zatrzymywania się pokarmu w żołądku zależy od charakteru i stanu fizycznego pokarmu. Białka zatrzymują się dłużej niż węglowodany, naj dłużej zaś zatrzymują się tłuszcze. Woda opuszcza żołądek natychmiast, przechodząc po tzw. drodze pokarmowej wzdłuż małej krzywiany, Pokarmy mogą w warunkach prawidłowych tylko wtedy przedostawać się do dwunastnicy, jeżeli staną się płynne i są dostatecznie wymieszane z sokiem żołądkowym. Przechodzenie treści pokarmowej z żołądka do dwunastnicy odbywa się dzięki skurczom żołądka, zwłaszcza j ego części odźwiernikowej. Przechodzenie zawartości żołądka do dwunastnicy nie odbywa się stale, lecz okresowo, co jest uwarunkowane okresowym otwieraniem się i zamykaniem zwieracza odźwiernika. Ta okresowość czynności zwieracza odźwiernika dochodzi do skutku dzięki złożonemu odruchowi, zwanemu odźwiernikowym odruchem zamykającym. Okresowość otwierania i zamykania się odźwiernika pochodzi stąd, że kwaśna zawartość żołądka przechodzi do części przy odźwiernikowej, wrażliwej na bodźce chemiczne. Kwas solny drażni, więc receptory znajdujące się w błonie śluzowej części przy odźwiernikowej. Pobudzenie tych receptorów przenosi się przez nerwy dośrodkowe układu nerwowego, z którego przez nerwy odśrodkowe dochodzi do zwieracza odźwiernika otwierając go. Wtedy otwarty odźwiernik przepuszcza treść pokarmową do dwunastnicy. [patrz też: daktarin żel, peamco, chirmed opole ]

Powiązane tematy z artykułem: chirmed opole daktarin żel peamco